Welkom bij Lingray Accountants

U start een bedrijf of u bent al ondernemer die op onderscheidende wijze een onderneming exploïteert. Uw ondernemersvisie is goed terug te zien in die onderneming(en).

Hoe succesvol bent u gemeten naar de afzet van geleverde prestaties? Welke martkbehoeften vervult u wel of juist niet? Wat is de prijs-/prestatieverhouding waarin dat nog winstgevend gaat? Verricht u relaties tevredenheidonderzoek(en)? Wat gaat er goed en wat kan beter?

De ondernemer delegeert taken binnen diens team van medewerkers, voor niet alledaagse zaken heeft hij/zij aanspreekpunten daar buiten zoals een accountant. Door branchefocus kunnen wij vergaand ondersteunen, bijvoorbeeld door het verhaal achter de cijfers te bespreken  met de ondernemer in het kader van diens besluitvorming.

Wilt u contact opnemen met ons?

Lingray Accountants BV
Wijkermeerweg 44-D
1948 NW Beverwijk

Lingray Accountants BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk

Maandag t/m vrijdag
10:00 - 16:00

Wij werken uitsluitend
op afspraak


0251 - 259433

Welkom bij Lingray Accountants

Wilt u contact opnemen met ons?

Lingray Accountants BV
Wijkermeerweg 44-D
1948 NW Beverwijk

Lingray Accountants BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk

Maandag t/m vrijdag
10:00 - 16:00

Wij werken uitsluitend
op afspraak


0251 - 259433