Ondernemers en hun onderneming(en)

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen bedrijven en instellingen. De midden-/ klein bedrijven (‘het MKB’) daaronder worden geleid door vele enthousiaste & gedreven ondernemers.

Sommige ondernemers zijn geboren met talent voor ondernemerschap en starten al op jonge leeftijd een eigen bedrijf. Andere ondernemers doorlopen de weg van basisschool eventueel t/m hoger opgeleid, ontwikkelen zich vervolgens in loondienst in een vakgebied en besluiten pas daarna om unieke kennis en kunde te ontwikkelen en te exploïteren vanuit een eigen bedrijf.

Bij het leiden van een bedrijf schakelt de ondernemer over verschillende disciplines en loopt tegen problemen aan waar hij/zij niet altijd direct een antwoord op heeft. De accountant in zijn rol van eerste-lijn adviseur en vertrouwenspersoon kan hem/haar dan goed helpen.

Medici

Medisch specialisten zoals met name tandartsen en mondhygiënisten werkzaam bij tandheelkunde praktijken zijn in de regel hoog opgeleid. Vaak heeft men een aantal jaren gewerkt in loondienst om daarna een eigen medische praktijk te starten. De ondernemer is gespecialiseerd in een bepaald type patientbehandelingen en kent goed de weg binnen de regionale zorgmarkt om continuït en winstgevendheid van de onderneming te borgen. Met haar kostbare medische apparatuur zijn de praktijken te beschouwen als kleine fabriekjes waarbij zorg voor de patient en het naleven van wet- en regelgeving voorop staat.

De ondernemer heeft behoefte aan een accountant die allerlei privé als zakelijk administratief gedoe uit handen neemt en bij voorkeur ook nog een rol op zich neemt als bemiddelaar tussen de medicus en andere door hem/haar aangestelde adviseurs. Verder heeft de medicus een meer dan gemiddelde behoefte aan advies omtrent fiscale-, vermogens- en ouderdomsvoorziening planning.

Lingray Accountants is meerdere jaren achtereen nauw betrokken geweest bij ontwerp, implementatie en scholing van tandheelkunde software. Sindsdien hebben wij ons in het bijzonder gespecialiseerd in accountancy dienstverlening aan tandheelkunde praktijken.