Ons Kantoor

Onze medewerkers beschikken over faciliteiten om bij relaties een mobiele werkplek op te zetten. Indien niet op lokatie bij de klant, dan werken zij thuis of op onze hoofdvestiging adres Wijkermeerweg 44-d te Beverwijk.

Onze werkwijze stelt hoge eisen aan de kennis, kunde en ervaring van onze medewerkers. Om onze kwaliteit te borgen investeren wij dan ook continue in training & opleiding mensen, effectiviteit en beveiliging software+databases, vakliteratuur en netwerkrelaties. Vragen waarop wij niet direct een antwoord hebben worden in overleg met de klant door gezet naar één van onze netwerkpartners.

Zo mogelijk is er een aantal keren in het jaar een ondernemer-accountant overleg, afhankelijk van de wensen van de ondernemer kan dat overleg ook vaker plaatsvinden.

Prijsstelling

Kunnen wij een urenverantwoording krijgen?
Nee, Lingray Accountants heeft de gedetailleerde urenverantwoording afgezworen. Een andere wijze waarop de verhouding prijs/prestatie wordt vastgesteld is in overleg met onze cliënten sinds voorjaar 2010 daarvoor in de plaats gekomen.

Is declareren op urenbasis eigenlijk wel logisch?
Nee, want de daadwerkelijk bestede uren zijn al lang niet meer bepalend voor de reële marktprijs. Wanneer een accountantskantoor beschikt over relevante know-how (ervaring), het juiste (moderne) instrumentarium en de werkprocessen vaak (routine) worden doorlopen, dan kan zij ten opzichte van anderen de benodigde ‘output’ sneller genereren zonder concessies te doen aan de gewenste hoge kwaliteit daarvan.

Hoe worden prijsafspraken dan gemaakt?
Bij aanvang opdracht spreken wij een accountantsbudget af met de ondernemer en zenden vervolgens termijnnota’s. Afhankelijk van de daadwerkelijke intensiteit dienstverlening wordt het budget bijgesteld. Bepaalde werkzaamheden vallen buiten deze afspraak, voorbeelden hiervan zijn; de salarisadministratie, het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden en het inschakelen van deskundigen.

Prijsstelling Lingray Accountants ten opzichte van concurrenten?
Vanaf start (najaar 2003) focussen wij ons op enkele branches. Als een bedrijf overstapt zijn -mits representatief- de gemiddelde accountantskosten voorafgaande 2 tot 5 jaar richtinggevend. Klanten zijn erg te spreken over onze aandacht, tijdbesteding en actieve werkhouding ten opzichte van hun accountantsbudget.

Dus Lingray Accountants realiseert een lagere winst dan haar concurrenten?
Van oudsher accepteren wij bij aanvang dienstverlening een lagere dekkingsbijdrage. Al gauw verloopt de uitwisseling van communicatie & documentatie zodanig beter en uiteindelijk heel goed, zodat Lingray Accountants marktconform haar boterham verdient.