Ondernemers en hun onderneming(en)

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen bedrijven en instellingen. De midden-/ klein bedrijven (‘het MKB’) daaronder worden geleid door vele enthousiaste & gedreven ondernemers.

Sommige ondernemers zijn geboren met talent voor ondernemerschap en starten al op jonge leeftijd een eigen bedrijf. Andere ondernemers doorlopen de weg van basisschool eventueel t/m hoger opgeleid, ontwikkelen zich vervolgens in loondienst in een vakgebied en besluiten pas daarna om unieke kennis en kunde te ontwikkelen en te exploïteren vanuit een eigen bedrijf.

Bij het leiden van een bedrijf schakelt de ondernemer over verschillende disciplines en loopt tegen problemen aan waar hij/zij niet altijd direct een antwoord op heeft. De accountant in zijn rol van eerste-lijn adviseur en vertrouwenspersoon kan hem/haar dan goed helpen.

Focus op groei

Gedreven MKB (serie)ondernemer die een kleinschalig (0 tot 9 wn’s) bedrijf doet groeien naar een bedrijfsgroep met een tiental werknemers.
Deze ondernemer is met name sterk in het bij elkaar brengen van eigen en vreemd vermogen om dit geld vervolgens te investeren in de produktiemiddelen materieel, materiaal, know-how en mensen. De ondernemer is zeer gedreven om zichzelf alswel zijn mensen af te rekenen op verschillende ambitieus gestelde targets met het oog op verdere groei van het bedrijf.

De ondernemer behoeft een adequate administratieve organisatie & interne beheersing met tijdige relevante rapportages. Laatste zijn tevens handig om regelmatig het ondernemingsplan bij te stellen en verantwoording af te leggen naar (potentiële) investeerders, financiers en andere participanten.

Vanwege onze specifieke achtergrond kunnen wij de ondernemer met focus op groei uitstekend bedienen. Met de CaseWare rapportgenerator generen wij het terugkerende jaarwerk en aan de hand van Management Informtie software maken wij verschillende door de directie gewenste maatwerk rapportages.