Ondernemers en hun onderneming(en)

Nederland telt zo’n 1,4 miljoen bedrijven en instellingen. De midden-/ klein bedrijven (‘het MKB’) daaronder worden geleid door vele enthousiaste & gedreven ondernemers.

Sommige ondernemers zijn geboren met talent voor ondernemerschap en starten al op jonge leeftijd een eigen bedrijf. Andere ondernemers doorlopen de weg van basisschool eventueel t/m hoger opgeleid, ontwikkelen zich vervolgens in loondienst in een vakgebied en besluiten pas daarna om unieke kennis en kunde te ontwikkelen en te exploïteren vanuit een eigen bedrijf.

Bij het leiden van een bedrijf schakelt de ondernemer over verschillende disciplines en loopt tegen problemen aan waar hij/zij niet altijd direct een antwoord op heeft. De accountant in zijn rol van eerste-lijn adviseur en vertrouwenspersoon kan hem/haar dan goed helpen.

Vastgoed

Ondernemers betrokken bij het aankopen, ontwikkelen en/of verkopen van vastgoed. Deze ondernemer beschikt over ruim investeringskapitaal, specifieke kennis, netwerk en know-how in relatie tot vastgoedobjecten.

Notaris, makelaar, aannemer en vastgoedontwikkelaar zijn allen bedrijven die ooit heel goede tijden hebben gekend. Tot de kredietcrisis (aangevangen najaar 2007) waren de economische omstandigheden voor deze bedrijven heel voorspoedig, daarna werd lering getrokken uit de daaropvolgende uitdagende en moeilijke marktomstandigheden. Want ondernemers kregen te maken met een krimpende markt en moesten belangrijke keuzes maken om bedrijven tijdig te schalen naar een aanvaardbaar kostenniveau met wederom goede toekomstperspectieven.

Aan de hand van adequate registraties van onderhanden portefeuilles, liquiditeitsprognoses, aflossing/rente schema’s en dergelijke zit de ondernemer tegenwoordig er bovenop om onnodig leed te voorkomen.
Vanwege onze specifieke achtergrond kunnen wij de vastgoedondernemer en diens onderneming uitstekend bedienen. Met behulp van daartoe ingerichte applicaties verzorgen wij gedetailleerde vastgoedobject projectadministraties.