Diensten van Lingray Accountants

De ondernemer is eindverantwoordelijk in het bedrijf en neemt veel besluiten op  zijn onderbuik gevoel. Daarbij geldt vaak ‘no risk, no gains’ en ‘no guts, no glory’. Zo neemt de ondernemer besluiten over groei, stabilisatie of inkrimpen van het klantenbestand, de orderportefeuille, de huisvesting, het personeel, de dure technische hulpmiddelen en de financiering hiervan.

Medewerkers van Lingray Accountants genereren (financiële) informatie, afwegingen van kansen en/of bedreigingen en andere gegevens voor het besluitvormingsproces van de ondernemer. Indien gewenst fungeren zij als vertrouwenspersoon en sparringpartner, waarbij de ondernemer actief wordt geadviseerd op strategisch-, management-, organisatorisch-, financieel-, fiscaal- en administratief gebied.

Assurance

In de nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) die zijn opgenomen in de Handleiding Regelgeving Accountancy worden ‘assurance opdrachten’ als volgt nader gecategoriseerd.

A. Opdrachten tot controle van financiële informatie;

B. Opdrachten tot beoordeling van historische financiële informatie;

C. Assurance opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie.